Wielkość tekstu

Środowisko, Rolnictwo, Bezpieczeństwo

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w dniach: 15 marca, 15 czerwca, 15 września i 15 grudnia.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych wnoszą opłaty bez wezwania, dokonując wpłaty w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy bądź u inkasenta (sołtysa). Wpłat można dokonywać również częściowo np.: co miesiąc ale wtedy tylko w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy.

Nazwa odbiorcy – Urząd Gminy w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno

Nazwa banku – Bank Spółdzielczy w Sierakowicach oddz. Sulęczyno

41 8324 0001 0041 1981 2000 0010

Rejestr działalności regulowanej

 

1. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sulęczyno:

  • Kazimierz Kukowski „Wywóz nieczystości płynnych i stałych” – ul. Szara 4, 83-320 Sulęczyno
  • REMONDIS · Sp. z o. o. 02-981 Warszawa , ul. Zawodzie 16 – Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91/95, 84-300 Lębork
  • ELWOZ Sp. z o. o. Szklana 44, 83-334 Miechucino – Oddział Sierakowice ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
  • Stanisław Staubach „USŁUGI TRANSPORTOWE” – ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla
  • Andrzej Koszałka „PHU SANIKO” – ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy

2. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

  • Kazimierz Kukowski „Wywóz nieczystości płynnych i stałych” – ul. Szara 4, 83-320 Sulęczyno
  • Marian Gawin „USŁUGI TRANSPORTOWE – PRACE ZIEMNE” – ul. Promyka 6, 83-320 Sulęczyno
  • „Wywóz nieczystości Płynnych Barbara Głodowska” – ul. Krótka 6, 77-127 Nakla

Przedstawiamy dokument pod tytułem

"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęczyno za 2014r"

 

Bieżące prace władz samorzadowych

(Linki otworzą się w nowym oknie - na stronie BIP Gminy Sulęczyno)
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
Uchwały Rady w roku 2014