Aktualnościhttp://www.suleczyno.plFri, 17 Aug 2018 13:22:27 +0200Joomla! - Open Source Content Managementpl-plDofinansowanie na likwidację pokryć azbestowych (eternitu) dla mieszkańców z gmin dotkniętych ubiegłoroczną nawałnicąhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/467-dofinansowanie-na-likwidacje-pokryc-azbestowych-eternitu-dla-mieszkancow-z-gmin-dotknietych-ubiegloroczna-nawalnica.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/467-dofinansowanie-na-likwidacje-pokryc-azbestowych-eternitu-dla-mieszkancow-z-gmin-dotknietych-ubiegloroczna-nawalnica.htmlWFOŚiGW w Gdańsku udzieli dofinansowania na likwidację pokryć azbestowych (eternitu) dla mieszkańców z gmin dotkniętych ubiegłoroczną nawałnicą WFOŚiGW w Gdańsku ogłosił konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które przeznaczą środki…

UWAGA:

Ze względu na ograniczony budżet WFOŚiGW w Gdańsku, rzeczywisty poziom dofinansowania po rozstrzygnięciu konkursu może wynieść mniej niż 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zgodnie z § 3 pkt 5 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”, Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po podjęciu przez Zarząd Funduszu decyzji o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko. Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie udokumentowane koszty: demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Prosimy właścicieli budynków planujących jeszcze w tym roku, zlikwidować uszkodzony dach lub pozbyć się zdjętego już eternitu, o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Sulęczyno, pok. 3, w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r., celem złożenia wniosku. We wniosku należy podać powierzchnię płyt azbestowych jaka planowana jest do wymiany. Więcej informacji pod nr tel. 58 685 63 94.

 Wymagane jest aby prace związane z demontażem i przekazaniem do utylizacji były przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

Wnioskodawcy powinni posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

]]>
sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościThu, 16 Aug 2018 13:48:11 +0200
MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ - ZDUNOWICE MAŁE – OSTROWITEhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/465-modernizacja-drogi-gminnej-nr-166035g-ostrow-mausz-zdunowice-male-ostrowite.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/465-modernizacja-drogi-gminnej-nr-166035g-ostrow-mausz-zdunowice-male-ostrowite.htmlMODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 166035G OSTRÓW MAUSZ - ZDUNOWICE MAŁE – OSTROWITE
Gmina Sulęczyno otrzymała dotację z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w wysokości 56.554,00 zł (środki budżetu Województwa Pomorskiego na realizację zdań związanych z budową i modernizacją dróg…
]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 09 Aug 2018 14:01:58 +0200
Dofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł na realizację inwestycji PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIEhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/463-dofinansowanie-na-kwote-200-000-00-zl-na-realizacje-inwestycji-przebudowa-ciagu-spacerowo-wypoczynkowego-wzdluz-rzeki-slupii-w-suleczynie.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/463-dofinansowanie-na-kwote-200-000-00-zl-na-realizacje-inwestycji-przebudowa-ciagu-spacerowo-wypoczynkowego-wzdluz-rzeki-slupii-w-suleczynie.htmlDofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł na realizację inwestycji PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ RZEKI SŁUPII W SULĘCZYNIE
GMINA Sulęczyno uzyskała dofinansowanie na kwotę 200.000,00 zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” za pośrednictwem  Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie na realizację inwestycji PRZEBUDOWA CIĄGU SPACEROWO – WYPOCZYNKOWEGO WZDŁUŻ…
]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 09 Aug 2018 13:15:45 +0200
Obrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczynohttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/462-obrady-xliii-sesji-rady-gminy-suleczyno.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/462-obrady-xliii-sesji-rady-gminy-suleczyno.htmlObrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczyno
Zapraszam na obrady XLIII sesji Rady Gminy Sulęczyno, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 roku (tj. wtorek) o godz.10-tej w lokalu sali posiedzeń Urzędu Gminy Sulęczyno

 porządek obrad:

1.Sprawy regulaminowe:

   a)otwarcie XLIII sesji Rady Gminy,

   b)przedstawienie porządku obrad sesji Rady Gminy,

   c)protokół z obrad XLII sesji VII kadencji Rady Gminy Sulęczyno z dnia 26 czerwca 2018 roku - podpisany bez zmian.

2.Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.

 
3.Sprawozdanie z prac Wójta Gminy, w tym: zarządzenia i umowy z firmami.        

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

   a)przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie gminy Sulęczyno,

   b)zmiany uchwały Nr XXXV/279/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęczyno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

  c)ustalenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości ich stawek procentowych od ceny nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne (2),

  d)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulęczyno,

   e)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 – 2028,

   f)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2018 rok.

5.Interpelacje i wolne wnioski.

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 09 Aug 2018 13:04:20 +0200
Informacjahttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/461-informacja.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/461-informacja.htmlW związku z awarią centrali telefonicznej nie działają numery stacjonarne Urzedu Gminy Sulęczyno. Kontakt z naszym urzędm jest możliwy pod nr tel. 606 436 425 lub e-mail: sekretariat@ug.suleczyno.pl]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościTue, 07 Aug 2018 12:16:42 +0200Informacjahttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/459-informacja.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/459-informacja.html SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE „ZMIANY UCHWAŁY NR XXXV/279/2017 RADY GMINY SULĘCZYNO Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SULĘCZYNO…]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościWed, 01 Aug 2018 14:45:24 +0200Informacjahttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/458-informacja.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/458-informacja.htmlW ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy…]]>sekretariat@ug.suleczyno.pl (Kinga Zaworska)AktualnościTue, 31 Jul 2018 14:04:51 +0200Informacja dla właścicieli lasów prywatnych uszkodzonych podczas nawałnicy w 2017 rokuhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/457-informacja-dla-wlascicieli-lasow-prywatnych-uszkodzonych-podczas-nawalnicy-w-2017-roku.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/457-informacja-dla-wlascicieli-lasow-prywatnych-uszkodzonych-podczas-nawalnicy-w-2017-roku.htmlInformacja Nadleśnictwa Lipusz

 

Informacja w formie pliku pdf do pobrania

 

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościFri, 20 Jul 2018 14:32:15 +0200
Informacja o temat kompetencji w zakresie ochrony przed hałasemhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/456-informacja-o-temat-kompetencji-w-zakresie-ochrony-przed-halasem.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/456-informacja-o-temat-kompetencji-w-zakresie-ochrony-przed-halasem.htmlInformacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku na temat kompetencji w zakresie ochrony przed hałasem

 

Informacja w formie pliku pdf do pobrania

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościFri, 20 Jul 2018 14:20:36 +0200
Wójt Gminy Sulęczyno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”http://www.suleczyno.pl/component/k2/item/455-wojt-gminy-suleczyno-podaje-do-publicznej-wiadomosci-informacje-o-opracowaniu-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-suleczyno-na-lata-2018-2021-z-perspektywa-na-lata-2022-2025.htmlhttp://www.suleczyno.pl/component/k2/item/455-wojt-gminy-suleczyno-podaje-do-publicznej-wiadomosci-informacje-o-opracowaniu-projektu-programu-ochrony-srodowiska-dla-gminy-suleczyno-na-lata-2018-2021-z-perspektywa-na-lata-2022-2025.htmlWójt Gminy Sulęczyno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”
  OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o…

Wójt Gminy Sulęczyno podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” i opiniach dotyczących braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po opracowaniu projektu dokumentu Wójt Gminy Sulęczyno wystąpił do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu.
Wymienione jednostki wyraziły opinię w przedmiotowej sprawie:
•    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem
nr RDOŚ-Gd-WOO.410.22.2018.ES.1, stwierdził, że dla przedmiotowego dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
•    Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Gdańsku pismem nr ONS.9022.1.23.2018.MG uzgodnił bez uwag zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Mając na uwadze wymienione uzgodnienia Wójt Gminy Sulęczyno odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
Jednocześnie w oparciu o art. 17, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) Wójt Gminy Sulęczyno wystąpił do Zarządu Powiatu w Kartuzach o zaopiniowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 217/549/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zaopiniował przedstawiony projekt pozytywnie.
Biorąc pod uwagę otrzymane uzgodnienia, Wójt Gminy Sulęczyno zgodnie z art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) informuje o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu.
„Program ochrony środowiska dla Gminy Sulęczyno na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” będzie wyłożony do wglądu od 10 do 31 lipca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sulęczynie.
Dokument w wersji elektronicznej został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sulęczynie pod adresem http://suleczyno.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_07/BIPF570B45EDB9160Z/POS.pdfnatomiast w wersji papierowej jest dostępny w Urzędu Gminy w Sulęczynie. Sprawą zajmuje się Pani Ewa Olech.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 10 do 31 lipca 2018 r.:
-    w formie pisemnej, kierując je na adres Urzędu Gminy w Sulęczynie (ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno) z dopiskiem „uwagi POŚ”,
-   ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Sulęczynie. Sprawą zajmuje się Pani Ewa Olech,
-    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres srodowisko@ug.suleczyno.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sulęczyno. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione się bez rozpatrzenia


Wójt Gminy Sulęczyno

]]>
ugsuleczyno@gmail.com (K.Recław)AktualnościThu, 12 Jul 2018 14:05:28 +0200